Регуляторна політика

План з підготовки регуляторних актів на 2017 рік

Регуляторні акти (проекти рішень сільської ради щодо встановлення земельного податку, єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік)

Про затвердження  плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів  регуляторних  актів Мануйлівської сільської  ради на  2019 рік

 

 

                                              

                                              УКРАЇНА

                                      МАНУЙЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                      МАЛОВИСКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                          КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        __________ СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                             ПРОЕКТ                Р І Ш Е Н Н Я

від  ______    ___________ 2018 року                                                                №  _______

                                                              с. Мануйлівка

Про затвердження

ставок єдиного податку для першої та другої групи

фізичних осіб-підприємців на  2019 рік

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 10 Податкового кодексу України та ст. 293 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»  Мануйлівська сільська рада

                                                              ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01 січня 2019 року єдиний податок для фізичних осіб-підприємців,

зазначених у абзацах 1), 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового  Кодексу України.

Визначити платників податку, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період та порядок  подання звітності про обчислення і сплату податку.

  1. Платниками єдиного податку є:

перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300 000 гривень.

друга група -  фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв;

не  використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує  10 осіб;  обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

2. Об’єктом оподаткування    ( базою оподаткування ) є:

Розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січняподаткового ( звітного ) року.

3. Ставка податку:

1     1) для  першої  групи платників єдиного  податку встановити ставку у розмірі 10

відсотків   прожиткового мінімуму для  працездатних осіб, встановленого на 01

січня звітного року.

2)  для другої групи платників єдиного податку встановити ставку у

розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати .

У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської  діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановленої для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях  більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4. Податковий період

Податковим ( звітним ) періодом для платників єдиного податку першої

групи є календарний рік.

Податковим ( звітним ) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний квартал .

5.Строк та порядок сплати податку.

Платники єдиного податку першої  і другої груп сплачують  єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа ( включно ) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного  податку авансовим внеском за весь податковий ( звітний ) період ( квартал, рік ), але не більше  як до кінця поточного звітного року.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.    Контроль за  виконанням даного рішення  покласти   на постійну комісію сільської

ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування та

обліку, з бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та  регуляторної

політики.

7.   Направити дане рішення  до Маловисківського відділення   Новоукраїнського

     ОДПІ  ГУ ДФС у Кіровоградській  області для проведення  нарахування.

 

                  Сільський    голова                                                     М.М. Баранік

 

 

 

                   

                                               УКРАЇНА

                          МАНУЙЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                          МАЛОВИСКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

                          КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

               __________________________   СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

                 ПРОЕКТ            Р І Ш Е Н Н Я

_____________________  2018 року                                            №  ______________

                                                        с.Мануйлівка

Про встановлення ставокта пільг

 із сплати земельного податкуна 2019 рік

на території Мануйлівської сільської ради                                                          

              Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції  постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,  Мануйлівська  сільська  рада

 

                                                              ВИРІШИЛА:

1. Установити на території   Мануйлівської сільської ради:

1.1. Ставки земельного податку згідно з додатком 1;

1.2. Пільги для фізичних осіб та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1  статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет   Мануйлівської сільської ради   Маловисківського району   Кіровоградської області.

 

4. Рішення набирає чинності  з 01 січня  2019року.

 

                          Сільський голова                               М.М. Баранік


Додаток 1
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  _____________ сесії сьомого скликання Мануйлівської сільської ради

від _______________2018 року №  ________

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію з 01 січня  2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:  Мануйлівська сільська  рада

( с. Мануйлівка, с. Лутківка )

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3500000000  3523100000   3523183200                                          Мануйлівська  сільська  рада

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

      0,3

0,3

       0,3

      0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

      0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

-

-

1,0

1,0

01.05

Для індивідуального садівництва4                                      

 

0,03

 

0,03

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

 

 

4,0

4,0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,0

1,0

1,0

1,0

02.02

Для колективного житлового будівництва4

         -

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

 

-

       -

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

-

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

Зв..

Зв.

Зв.

Зв.

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

Зв.

Зв.

Зв.

Зв..

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

Зв.

Зв.

Зв.

Зв.

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

Зв.

Зв.

Зв.

Зв.

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

Зв.

Зв.

Зв.

Зв.

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

Зв.

Зв.

Зв.

Зв.

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,5

0,5

0,5

0,5

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-.

-.

         -.

-.

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,0

1,0

1,0

1,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

       -.

         -.

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-.

-

-.

-.

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

 -.

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,0

0,1

1,0

0,1

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

Зв.

Зв.

Зв.

Зв.

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

       -

-

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

-

-

-

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

-

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

4,0

4,0

4,0

4,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

4,0

4,0

4,0

4,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

        -

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

4,0

4,0

4,0

4,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

    -

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

_

_

_

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

        -                 -

 

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

--

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

4,0

4,0

4,0

4,0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

4,0

4,0

4,0

4,0

17

Землі резервного фонду

4,0

4,0

4,0

4,0

18

Землі загального користування4

1,0

1,0.

1,0.

1,0.

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Секретар  сільської ради                 Л.С. Вербовська
Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                рішенням  Мануйлівської сільської ради

                                                                      Маловисківського району  Кіровоградської області

                                                     __________ сесії VIIcкликання____________ від 2018року                                                                 

                                                                № _________

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
 з 01 січня  2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

3523100000

3523183200

Мануйлівська сільська рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

 

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

Інваліди першої і другої групи

100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

Пенсіонери (за віком)

100

Ветерани війни, учасники АТО та особи на яких поширюється дія  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100

Фізичні особи визнані законом особами , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, поширюється на земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більш як 0,25 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;

- для будівництва індивідуальних гаражів -  не більш як 0,01 га;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду  платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1. статті 281 Податкового кодексу України, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання ,то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/ зміну земельної ділянки для застосування пільги.

  Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду,  у якому подано заяву.

 

Юридичні особи

санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

відсутні

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця  кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх, підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

 

Бази олімпійські та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

відсутні

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності  і джерел фінансування, заклади культури, науки, (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

100

Державні та комунальні дитячі санаторні – курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторні – курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

відсутні

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої санаторної майстерності, центри фізичного здоров'я  населення, центри з розвитку фізичної культури  і спорту інвалідів, дитячі – юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячі-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ  та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій  з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається  платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

відсутні

 

________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги

 

Секретар  сільської  ради                                           Л.С. Вербовська