Паспорт Мануйлівської сільської ради

 

I.Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.

1. Загальні відомості.

Кількість населених пунктів що входять до складу ради

Кількість населення

Загальна площа (км2)

Кордини

(з якими територіальними громадами межує)

            2

        1011

   3, 06

 Паліївська сільська рада,

Мар’янівська сільська рада

 

2. Відомості про населені пункти що входять до складу ради.

 

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів

Загальна

площа (км2)

Відстань до центра ради

Всього

з них виборців

Всього

з них жилих

село Мануйлівка

    778

    538

    337

     283

    2,36

10,0 км

село Лутківка

    233

    153

    96

       69

     0,7

14,5 км

 

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.

 

Юридична адреса ради

Телефон/

факс

Адреса електронної пошти

Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих

с. Мануйлівка,

вул. Водолазко, 67

4-53-44

 

4

4

 

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

 

Назва структурного підрозділу

Кількість працюючих, осіб

 Мануйлівський сільський Будинок культури

                    4 шт.од.

 Мануйлівська сільська бібліотека

                   0,25 шт.од.

 Лутківський сільський клуб

                   0,25 шт.од.

 Лутківська сільська бібліотека

                   0,25 шт.од.

Всього

                    4,75

 

5. Відомості про сільського, селищного голову.

 

Прізвище, ім’я

по батькові

Баранік

Михайло Михайлович

Суб'єкт висування на посаду

   

   Партія  Регіонів

Дата народження

28.01. 1972

Місце роботи до

обрання на посаду

 Мануйлівська

сільська рада

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

     повна вища

Кількість скликань на посаді

     три

Партійність

 Член Партії регіонів

Телефон

службовий

мобільний

    4-53-44

 

 

6. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.

 

Прізвище, ім’я

по батькові

        Вербовська

Людмила Сергіївна

Місце роботи до

обрання на посаду

 Мануйлівська

сільська рада

Дата народження

  29.11. 1958

Кількість скликань на посаді

     друге

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

  повна вища

Телефон

службовий

мобільний

  4-53-44

0960821831

Партійність

  позапартійна

 

 

 

7. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього

           12

Обрано депутатів

           10

з них:

 

Висунуті політичними партіями

 

з них: (перелік партій та кількість депутатів)

                Партія Регіонів

               Комуністична партія

            

 

           7

           2

Самовисунення

          1

 

 

За освітою:

 

Вища:

          2

Незакінчена вища:

          1

Середня-технічна:

         

Середня-спеціальна:

          5

Середня:

          2

 

 

За віком:

 

До 30 років:

         1

Від 30 до 60 років:

          9

Старше 60 років:

 

За родом діяльності:

 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

 

Працівники агропромислового комплексу

           2

Працівники житлово-комунального господарства

 

Працівники охорони здоров'я

 

Працівники освіти, культури

           1

Працівники місцевих держадміністрацій

 

Пенсіонерів

           1

Осіб, що не працюють

          

Інші  

           6

 

 

 

8. Відомості про постійні комісії ради.

 

Назва постійної комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові голови

Від якої партії обрано

Телефон

 з питань депутатської

етики, права, депутатської діяльності

 з питань земельних відносин, сільського господарства, благоустрою, розвитку територій

    3

 

 

   3

 Лук’яненко

 Олена Миколаївна

 

 Савченко Ганна Іванівна

 Комуністична

    партія

 

  Партія Регіонів

5- 23 – 42

 

 

0965545888

з питань планування, бюджету

 

    3

 

 

 

 

    

 Козіначікова

 Людмила Кузьмівна

  Партія Регіонів

0674509251

 

 

 

9.Відомості про фракції та депутатські групи ради.

 

Назва депутатської фракції/групи

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові

уповноваженого представника

               -

     -

                         -

 

 

 

 

 

10. Відомості про склад виконавчого комітету.

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

   Васіч Петро Васильович

   Ніколенко Микола Васильович

   Яценко Василь Анатолійович

 приватний підприємець

 директор, Маловисківського хлібоприймального підприємства

 директор ПП «Яценко»

 

*(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Відомості про органи самоорганізації населення.

 

 

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні омітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

     -

                 -

              -

              -

        -

 

12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.

 

Приміщення (власне/орендоване)

Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп'ютер/принтер/

копіювальний апарат

Можливість

підключення до мережі Інтернет

       власне

         відсутній

 комп’ютер, принтер

            немає

 

II. Економічна характеристика територіальної громади.

13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

 

з/п

Структура земель

Площа,  га 

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

     4675,7

      

 

у тому числі:

     

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

     3468,49

        74

2.

землі житлової та громадської забудови

         21,4

           6,5

3.

землі оздоровчого призначення

-

 

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

           3,9

           0,01

5.

землі рекреаційного призначення

-

           

6.

землі історико-культурного призначення

-

 

7.

землі лісогосподарського призначення

       134

           2,8

8.

землі водного фонду

        156,45

           3,3

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

-

-

 

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

 

 

Розрахунки МФУ

Затверджено

місцевими радами

Відхилення затвердженого до розрахунків МФУ у % (+/-)

Доходи

 

     476200

 

з них:

 

 

 

Загальний фонд

Власні доходи

 

     394000

 

Закріплені доходи

 

           -

 

Дотації

 

           -

 

(в т.ч. дотація вирівнювання)

 

        82200

 

Субвенції

 

         -

 

Всього по загальному фонду

 

     476200

 

Спеціальний фонд

Доходи

 

        47200

 

в т.ч. збір за спеціальне використання природних ресурсів (екологічний податок)

 

 

 

Разом доходів

 

       

 

Видатки

 

 

 

що враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

що не враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

Разом видатків

 

      476200

 

 

15. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

 

Кількість підприємств та установ

 

Кількість малих підприємств

 

з них:

 

Кількість підприємців фізичних осіб

   3

сільськогосподарських

   2

Кількість підприємців юридичних осіб

   -

промислових

    -

Кількість фермерських господарств

    6

інших

   -

Кількість особистих

селянських господарств

   30

 

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій.

 

Обсяг залучених інвестицій:

2010 рік

2011 рік

2012 рік

               -

              -

           -

 

 

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

 

17. Відомості про демографічну ситуацію.

 

 

Загальна

чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)

2010 рік

         1033

     12

19

 

2011 рік

          1027

     7

18

 

2012 рік

          1019

     8

13

 

 

18. Відомості про населення територіальної громади.

 

Всього населення:

     1011

Всього працездатне населення

      576

з них: дітей дошкільного віку

       63

Всього непрацездатного населення

      301

дітей шкільного віку

       94

Всього зайнятого населення

      144

пенсіонерів

     259

з них:

 

працездатних громадян

     576

зайнятого населення на території ради

     103

міграція населення:

вибулих

         4

зайнятого населення за межами ради

       41

прибулих

         5

Всього безробітних

        62

 

19. Відомості про освіту.

 

Всього навчальних закладів

 1

Всього кількість дітей та учнів:

 

з них:

 

з них:

 

дошкільних навчальних закладів

 

дошкільних навчальних закладах

 30

загальноосвітні школи-

навчально – виховний комплекс «Школа – дитячий садок»

 1

кількість учнів 1- 4 класів

 39

позашкільних навчальних закладів

 

кількість учнів 5-9 класів

  35

школи - інтернати

 

кількість учнів 10-11 класів

  17

професійно-технічних навчальних закладів

 

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

   23

    -

 

20. Відомості про охорону здоров'я.

 

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек

 

Всього медичного персоналу

 

з них:

 

з них:

 

лікарень

 

всього лікарів

    -

поліклінік

 

наявних вакансій

    -

амбулаторій

 

всього середнього медичного персоналу

   2

фельдшерсько-акушерських пунктів

фельдшерський пункт

  1

  1

наявних вакансій

   -

аптек

 

наявність спеціального транспорту

     -

21. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.

 

Всього закладів культури

 4

дитячі художні школи

 -

з них:

 

дитячі музичні школи

-

бібліотеки

  2

дитячі школи мистецтв

-

будинки культури та клуби

  2

самодіяльні творчі колективи

-

музеї

-

дитячі

-

навчальні заклади

-

дорослі

-

 

22. Відомості про спортивні споруди.

 

Всього спортивних об'єктів

 2

спортивні майданчики

1

з них:

 

спортивні бази

 -

стадіони

 

плавальні басейни

 -

спортивні зали

 1

 

 

 

23. Відомості про релігійне життя.

 

 

Кількість церков та релігійних громад

Конфесія

Кількість прихожан

Всього:

                    1

-

             49

з них:

   Церква    Іоанна Богослова

               (с.  Лутківка )

                    -

             49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

 

24. Відомості про відстань центру територіальної громади до:

(км)

До автомагістралі

12,0

До центрів сусідніх рад

11,0

з них дорога з твердим покриттям

12,0

з них дорога з твердим покриттям

11,0

До залізничної станції

7,0

До районного центру

10,0

з них дорога з твердим покриттям

7,0

з них дорога з твердим покриттям

10,0

До населених пунктів ради

4,5

До обласного центру

65

з них дорога з твердим покриттям

4,5

з них дорога з твердим покриттям

65

 

25. Відомості про регулярне транспортне сполучення.

 

Автомобільним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

до районного центру

   2 щодня і 1 щосереди

до районного центру

       -

до обласного центру

 2 - щодня

до обласного центру

       -

до центрів сусідніх громад

   -

до центрів сусідніх громад

        -

26. Відомості про житлово-комунальну інфраструктуру.

 

Всього комунальних підприємств

                  -

з них:

 

водопровідно-каналізаційних

                -

теплопостачальних

                -

з утримання житлового фонду, комунальної сфери, благоустрою

                -

інших

                -

Наявність водопроводу

                   так

в тому числі в населених пунктах ради

 село   Мануйлівка

Довжина водопровідних мереж

                 1,7

в тому числі в населених пунктах ради

                  1,7

З них аварійних що потребують капітального ремонту

                    -

в тому числі в населених пунктах ради

                    -

Вартість послуг з водопостачання для населення

10 грн. за   куб.м.

в тому числі в населених пунктах ради

10 грн. за куб.м.

Наявність каналізації

                        -

в тому числі в населених пунктах ради

                        -

Довжина каналізаційних мереж

                         -

в тому числі в населених пунктах ради

                         -

З них аварійних що потребують капітального ремонту

                        -

в тому числі в населених пунктах ради

                         -

Вартість послуг водовідведення для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Стан очисних споруд

-

Стан газифікації населених пунктів ради природним та зрідженим газом

-

Наявність централізованого теплопостачання

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Довжина теплових мереж

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

З них аварійних що потребують капітального ремонту

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Вартість послуг з теплопостачання для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Благоустрій населених пунктів ради

-

Довжина вулиць та доріг

  22 км

в тому числі в населених пунктах ради

  22 км.

з них дороги з твердим покриттям

  12 км

в тому числі в населених пунктах ради

  12 км

потребують капітального ремонту

     8

в тому числі в населених пунктах ради

 

з них із штучним освітленням

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Загальна площа зелених насаджень

    3,4

в тому числі в населених пунктах ради

    3,4

з них парків, скверів для загального користування

    0,27 га  

в тому числі в населених пунктах ради

    0,27 га

Наявність полігонів твердих побутових відходів

     -

в тому числі в населених пунктах ради

      -

Наявність цвинтарів

     3

в тому числі в населених пунктах ради

     3

 

27. Відомості про зв'язок, телекомунікації, торгівлю, фінансові установи та

побутову інфраструктуру.

 

Всього відділень зв'язку

 

Сфера побутового обслуговування

населення:

 

Всього банківських установ/банкоматів

 -

перукарня

-

Наявність проводового радіомовлення

-

готелі

-

Покриття FM радіостанцій

-

закладів громадського харчування

-

Наявність телефонного зв'язку

Так

лазня

-

Покриття мобільних операторів зв'язку

Так

ремонт побутових виробів та предметів

особистого вжитку

-

перелік операторів:

 

ритуальні послуги

-

Можливість підключення до мережі Інтернет

Ні

бази та інші заклади відпочинку

-

Торгівля

Так

дитячі оздоровчі заклади

-

магазинів

5

Нотаріальні заклади

-

ринків

-

Ветеринарні заклади

-

 

 

28. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.

 

 

Відомості про дату затвердження документації або стадію

розроблення проекту

Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності

               -

 

Відомості про розроблення схеми планування території ради

       

 

Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради

 

 

Відомості про розроблення детального плану території

 

 

 

29. Відомості про пам’ятки розміщені на території ради, рекреаційні зони,

 розвиток зеленого туризму

 

Всього пам'яток:

 

археології

-

з них:

        -

природи

2

історії

 -

Наявність на території ради

рекреаційних зон

 -

культури

1

Розвиток зеленого туризму

 -

архітектури

-

кількість садиб

-

* опис рекреаційних зон та пам'яток розташованих на території ради подається окремо

 

30. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

 

Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

-

-

 

31. Відомості про основні проблеми території.

 

Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

1.      Забезпечення якісною питною водою

2.      вуличне освітлення

3.      ремонт доріг

 

Будівництво водогону

 

Встановлення плафонів та економ.електроламп

Ямковий ремонт асфальтованого покриття, підсипання щебеневою сумішшю насипних доріг

 

 

__________________________________________________________